top of page
Zoeken
  • Frank N.M. Groot

5 eenvoudige en toegankelijke inspiratiebronnen voor het krijgen van nieuwe inzichten.

Bijgewerkt op: 9 jan. 2020


© Vision Decision B.V.

Innoveren en vernieuwen vormt een terugkerend punt van aandacht voor veel mensen die dagelijks andere inzichten en andere oplossingen in beeld moeten brengen dan de standaard inzichten en oplossingen. Maar waar haal je die andere inzichten vandaan? Een ding is daarbij wel helder: je kunt niet achter het bureau wachten tot de ‘aha-erlebnis’ zich bij toeval openbaart! Outside-the-box denken kun je dan ook bewust een handje helpen door juist inside-the-box, binnen de huidige kaders, actief naar aanknopingspunten te zoeken om op die manier gestructureerd tot nieuwe inzichten te komen. Kijk dan ook eens naar deze vijf eenvoudige en toegankelijke inspiratiebronnen om tot die nieuwe inzichten te komen voor dagelijkse vraagstukken.

-1- Antropologie.

Juist wanneer je geen direct klantcontact hebt is het enorm leerzaam om klanten in hun natuurlijke habitat op te zoeken. Maak er geen marktonderzoek van maar praat op een ontspannen en open manier met klanten over de dingen die hen bezighouden. Stel je eigen vraagstukken en vragen niet centraal maar de beleving van de klant. Zorg voor oprechte interesse in wat hen bezighoudt . Praat niet alleen maar observeer vooral klanten als ze jouw product of dienst gebruiken. En klanten zijn er altijd: iedereen heeft immers ook interne klanten. Kortom: ga er op uit en inspiratie is gegarandeerd.

-2- Conventies.

In elke markt en elke organisatie zijn er onbetwistbare conventies. Normen en regels die zo algemeen geaccepteerd zijn dat deze nauwelijks of nooit nog uitgedaagd worden. Deze zijn vaak herkenbaar aan uitspraken zoals: ‘Onze klanten zijn nu eenmaal….’, Onze markt gedraagt zich immers als………’ , ‘In onze organisatie is het nu eenmaal zo dat….’, ‘Wat bij ons echt goed werkt is…….’ . Neem deze conventies als uitgangspunt, daag ze uit en draai ze om. Het is hierbij overigens niet de bedoeling om die conventies aan te vechten (dit mag natuurlijk wel………) maar om als inspiratiebron te dienen om op nieuwe ideeën en tot andere inzichten te komen. Die ideeën kunnen op gebieden liggen die totaal niets te maken hebben met het gebied waarbinnen die conventies gelden. De vertaling naar een ander domein zorgt vervolgens voor het ontstaan van nieuwe inzichten.

-3- Extremiteiten.

Managers zijn zorgvuldig getraind om naar gemiddelden te kijken en afwijkingen van dat gemiddelde als ongewenst te zien en daarop vervolgens ook te acteren en die weg te managen. Maar extremiteiten (positief en negatief) kunnen juist een belangrijke bron voor het verkrijgen van nieuwe inzichten vormen. Denk aan forse afwijkingen in kostenbudgetten (!), omzetten in zeer kleine productgroepen die onzichtbaar voor iedereen en onzichtbaar voor de kwartaalrapportages een aantal malen de targets overschrijden, zeer ontevreden klanten die op een luidruchtige of juist stille manier afscheid nemen, leveranciers die failliet zijn of dreigen te gaan en meer- en minder gewaardeerde medewerkers die ontslag nemen omdat zij aangeven dat zij zich totaal niet thuis voelen in de organisatie. Allemaal bronnen voor het in beeld brengen van aanknopingspunten om tot nieuwe inzichten te komen. Maar niet alleen om die vraagstukken binnen het domein waar het is ontstaan op te lossen maar tevens als inspiratiebron om tot andere inzichten te komen in juist een ander domein. Kortom: kijk naar forse afwijkingen van een norm binnen een domein en neem deze als uitgangspunt voor ideevorming binnen of juist in een ander domein.

-4- Analogieën.

Ons brein is zorgvuldig getraind in patroonherkenning en het vinden van analogieën. Als we ook maar iets bekends zien in een vraagstuk of situatie dan zoekt ons onbewuste brein automatisch en onbewust naar vergelijkbare situaties en suggereert tevens een vergelijkbare oplossing. Dit blijkt in besluitvormingsprocessen zeer zeker een valkuil te zijn, maar blijkt juist voor ideevorming een bron van nieuwe inzichten te vormen. Zoek dus actief naar analoge situaties. Bijvoorbeeld: hoe kan een ‘work-around’ in een IT systeem als inspiratiebron dienen om een vraagstuk in een klantomgeving op te lossen?

-5- Frustraties.

Wij ergeren ons nogal eens aan situaties. Zeker Nederlanders schijnen hier last van te hebben (maar wij eindigen ook al jaren in de top 10 van de meest gelukkige volken ter wereld). De dagelijkse frustraties en ergernissen in organisaties kunnen echter een belangrijke bron zijn voor het in kaart brengen van nieuwe ideeën en concepten. Vraag bijvoorbeeld aan anderen waar zij zich groen en geel aan ergeren binnen de organisatie. Niet alleen met het doel om binnen dat domein dat vraagstuk op te lossen, maar ook om als bron te dienen voor het in kaart brengen van ideeën in een ander domein. Frustraties , ergernissen en irritaties blijken iedere keer weer een belangrijke bron te zijn voor ideevorming.

Wil je hier meer achtergrondinformatie over of hiermee aan de gang? De toolbox en training BreinImpulsen© helpt professionals en teams om op een patroondoorbrekende manier vraagstukken op te lossen en gestructureerd aan ideevorming te doen. Kijk even op de BreinImpulsen-pagina van de website.

#besluitvorming #besluitvormingsproces #breinkennis #effectievebesluitvorming #innovatie

19 weergaven0 opmerkingen
bottom of page