top of page

BREINIMPULSEN© : DE TRAINING VOOR GAME-CHANGERS

Afbeelding2.png

Albert Einstein heeft het trefzeker onder woorden gebracht: ‘We can’t solve problems by using the same kind of thinking we used when we created them’ Maar hoe realiseer je dat andere denken dan? Daar helpt de eendaagse training BreinImpulsen© je bij!  

Managers en professionals kunnen en moeten binnen hun organisatie en in de markt veel meer dan nu al het geval is een rol als Game-Changer invullen. Game-change is noodzakelijk omdat de regels van het spel in de markt immers fors gewijzigd zijn en nog verder gaan wijzigen. Managers en professionals  kunnen als geen ander de lead nemen door op een creatieve en innovatieve manier met vraagstukken om te gaan en de regels van het spel te veranderen en uit te dagen. Maar ja, hoe pak je dit nu in de dagelijkse praktijk aan?  Hoe kun je probleemoplossing en ideevorming creatiever én tegelijkertijd gestructureerd aanpakken als individu en in een team? Daar is inzicht in nodig hoe ons brein werkt (en ons vaak voor de gek houdt) in combinatie met een heldere gestructureerde methode om innovatiever en creatiever te kunnen worden in het dagelijkse werk. De training BreinImpulsen biedt dat.

Deelnemers krijgen inzicht en een gestructureerde methode aangereikt waarmee zij probleemoplossing of ideevorming innovatiever én tegelijkertijd gestructureerd kunnen aanpakken als individu en in een team.  Basisgereedschap om het verschil in de organisatie en de markt te kunnen maken!

 

Deelnemers krijgen:

 

  • Meer inzicht in de werking van het brein (het ontstaan en herkennen van denkpatronen, denksysteem I en II)
     

  • Inzicht in de voor business creativity noodzakelijke logische processtappen in patroondoorbrekend denken.
     

  • Een op breinprincipes gebaseerde systematisch methodiek en praktische Toolbox (BreinImpulsen©) om vraagstukken creatiever te kunnen oplossen en ideevorming een systematische en krachtige impuls te kunnen geven. Solo en in teams.

Het ontwerp van de training.

 

Voorafgaand aan de sessie vindt een kort, telefonisch/ Skype, intakegesprek plaats met de opdrachtgever om een helder zicht te krijgen op aanleiding en visie op de noodzaak van de training uit het oogpunt van de opdrachtgever en organisatie DNA. 

 

De ochtend van de training  gebruiken wij om kennis te maken met de thema’s GameChange en de noodzaak van het centraal stellen en het op verschillende manieren herformuleren van de vraag en de vraag achter de vraag.  De deelnemers maken kennis met Breinkennis: de werking van de hersenen en denkpatronen en waarom het zo lastig is om de bestaande en onbewuste denkpatronen te doorbreken. Wij gaan in op en aan de slag met ‘360 Degrees  Questioning  Storming’ en de systematische vraagverdiepingsstappen, waaronder het stellen van neutrale ‘Witte vragen’. De deelnemers gaan eerst individueel met een of meerdere gezamenlijk geformuleerde vraagstukken aan de slag met behulp van het BreinImpuls boekje en gaan dan vervolgens in duo’s aan de slag met het op verschillende manieren in beeld brengen van de vraagstelling: hoe kun je samen nu al, door aandacht te schenken aan de vraag, een stevig fundament leggen voor het al in dit stadium bijna automatisch in beeld brengen van patroondoorbrekende ideeën. 

 

Na de lunch vervolgen wij de training met de ‘essentials’ die noodzakelijk zijn voor innovatief en patroondoorbrekend denken.  De deelnemers gaan dan eerste in tweetallen en vervolgens in teams aan de slag met de BreinImpuls Toolbox© om te trainen aan de hand van de op deze dag centraal staande case. We sluiten de dag vanzelfsprekend af met een gestructureerde samenvatting. 

 

Meer informatie over de incompany training BreinImpulsen© ?

 

Bekijk of download dan hier het leaflet Training BreinImplusen.

Een incompany training BreinImpulsen© ?

 

Neem even contact met ons op. Wij bellen u dezelfde dag terug.

Testimonials
 

Eens horen wat andere professionals te zeggen hebben over hun training BreinImpulsen?  Klik dan op de onderstaande button: je krijgt  dan  een kort overzicht aan met een aantal testimonials van de trainingen met open inschrijvingen.. De trainingen worden gemiddeld met een 8,5 als rapportcijfer gewaardeerd en 90% van de deelnemers zou de training zeer waarschijnlijk ( 8 of 9 op een schaal van 10) aanbevelen bij collega's.

 

bottom of page