VISION>DECISION: CREATING GAME CHANGING TEAMS AND ORGANIZATIONS.

Vision>Decision helpt managementteams en organisaties bij gezamenlijke Visie en Strategieontwikkeling, bij Businessinnovatie, bij Veranderuitdagingen en Coaching & Training van managementteams die als game-changer willen en kunnen optreden. Niet het oplossen van de vraagstukken van gisteren met het denken en het gereedschap van vandaag, maar het vormgeven van de toekomst met patroondoorbrekend denken en systematische visie- en besluitvorming staat hierin centraal. 

 

Vision>Decision is door Frank Groot in 2006 opgericht om organisaties en managers te ondersteunen bij het realiseren van een organisatie  die de regels van het spel herschrijft. Co-makership staat centraal in onze aanpak, daarom zetten wij interactieve werkvormen in tijdens zorgvuldig ontworpen workshops als veranderinstrument. Om voor uw organisatie concrete resultaten te behalen combineren wij in onze aanpak altijd rationaliteit met creativiteit. Rationaliteit levert houvast en richting, creativiteit geeft ruimte om paden te verkennen die nog niet zijn platgetreden. De combinatie zorgt voor de mogelijkheid om echt strategisch te kunnen vernieuwen in de markt en binnen de eigen organisatie. Zo combineren wij bekend terrein met onbekende paden: de basis voor game-change.Wij richten ons bij Game-changing op Decision Makers binnen organisaties: Bestuurders, Directeuren en Senior Managers die richting kunnen geven aan strategische uitdagingen die voor de toekomst van een organisatie bepalend zijn.Vision>Decision faciliteert vanuit een veranderkundige visie en methodologie. Veranderprocessen die impact hebben op de organisatie. Daarom mag u ook verwachten dat onze interventies voldoen aan de hoogste eisen die aan veranderkundigen worden gesteld. Wij zijn dan ook lid van de Orde van organisatiekundigen en adviseurs: de OOA.

​

PATRONEN DOORBREKEN

ONTWERP EN PROCESBEGELEIDING BIJ SYSTEMATISCHE PATROONDOORBREKING

GAMECHANGE

CREATING GAMECHANGING TEAMS AND ORGANIZATIONS.

OOA  ORDE VAN ORGANISATIEKUNDIGEN

Frank Groot is oprichter en directeur van Vision>Decision met 25 jaar managementervaring en meer dan 20 jaar advieservaring. Een ervaren adviseur, procesbegeleider, coach en trainer die weet hoe zorgvuldige voorbereiding en een juiste setting het verschil kan maken. Hij heeft tot nu toe meer dan 400 workshops in meer dan 60 adviesprojecten op het gebied van visievorming, strategie, business-innovatie en de verdere professionalisering van managementteams mogen begeleiden. Faciliterend en adviserend, maar ook duidelijk richting gevend wanneer een gerichte interventie kan helpen om concrete eindresultaten te bereiken in boardrooms en daarbuiten.

Frank Groot is een van de 106 door de European Marketing Certification Foundation (EMCF) gecertificeerde Register Marketeers. Deze titel is ingeschaald op het hoogste Europese niveau en wordt internationaal aangeduid als Expert Marketing Professional. Dit betekent dat onze inzichten altijd gebaseerd zijn op de allerlaatste inzichten op strategisch marketing gebied. Wij voldoen daarmee aan de eisen die op het allerhoogste marketing niveau, niveau 8, worden gesteld.

 

 

 

 

 

Frank Groot is tevens gecertificeerd procesbegeleider van innovatie processen, gecertificeerd NLP Mastercoach, gecertificeerd MBTI coach en gecertificeerd intervisiebegeleider.

 

 

 

 

Meer informatie over Frank Groot? Klik op de afbeelding hierboven of op de  onderstaande button. Je komt dan dan  op de Linkedin pagina van Frank Groot. Je kunt hem ook via Twitter volgen.

 RM  REGISTER MARKETEER
MBTI_Certified_logo_Nederlandse.png

Wij begeleiden en adviseren bij  Game-change: gestructureerd de veranderkracht in de organisatie en teams vergroten om de spelregels in de markt en de eigen organisatie te kunnen veranderen. Game-change is noodzaak omdat de markt andere antwoorden vraagt dan de huidige antwoorden volgens de huidige en bekende spelregels. Klik op de afbeelding of de button om hier meer over te lezen.

OVER GAME-CHANGE

OVER GAME-CHANGE

Organisaties hebben behoefte aan game-changers: professionals en managementteams die de regels van het spel in de organisatie en de markt doorzien en de noodzakelijke veranderkracht weten te mobiliseren.