HET VERSCHIL IN DE MARKT MAKEN: GAME-CHANGE REALISEREN DOOR  EEN UITDAGENDE VISIE EN PATROONDOORBREKENDE STRATEGIE IN KAART TE BRENGEN D.M.V. COCREATIE.

GAMECHANGING STRATEGY

GAMECHANGING STRATEGY

Zonder visie en collectieve ambitie geen heldere beslissingen en geen gerichte energie. Een heldere visie geeft richting aan de organisatie en werkt als een kompas. Veel organisaties kennen wel een ambitie, maar geen gezamenlijk vormgegeven ambitie vanuit game-changing perspectief.

Niet alleen de huidige marktsetting maakt een stevige en onderscheidende strategie noodzakelijk. Ook in de afgelopen jaren was een scherpe en onderscheidende strategie immers al absoluut een noodzaak. De huidige marktsetting maakt het echter meer dan ook noodzakelijk om "Beyond the box" te denken en te handelen en vooral een gedragen strategie te hebben. Wij hebben een forse ervaring in de procesbegeleiding van strategieprocessen. Soms als strategisch adviseur, soms als facilitator afhankelijk van de wensen van de organisatie. Wij faciliteren niet in de eerste plaats door plannen te schrijven maar door veranderprocessen te faciliteren waarin de organisatie zelf haar strategie vormt geeft en het strategisch besef binnen de organisatie nog verder toeneemt. Door bijvoorbeeld als organisatie gezamenlijk strategische scenario's te ontwikkelen, door als managementteam gericht op zoek te gaan naar een 'Blue Ocean' strategie. Het vormgeven van de toekomst in de markt en de eigen organisatie staat hierin centraal door als startpunt de ambitie als Game-Changer te nemen. In een aantal white papers   hebben wij onze visie en aanpak op strategieontwikkeling uitgewerkt. Wilt u daar meer over lezen?Wij hebben drie eigen METHODIEKEN ontwikkeld op het gebied van ambitie- en strategieformulering die als basis dienen voor een op uw organisatie toegesneden en ontworpen specifieke aanpak. Methodieken die wij al in veel organisaties hebben mogen toepassen en die zorgen voor het herschrijven van de regels van het spel in de markt en de eigen organisatie. Graag lichten wij deze drie methodieken verder toe in een persoonlijk gesprek. Neem even contact met ons op.

GAME CHANGING AMBITION. Een energie creërende, verbindende en richtinggevende gezamenlijke Ambitie formuleren

STRATEGY BEYOND THE BOX Een onderscheidende strategie op basis van het Blue Ocean denken.

SCENARIO'S AT THE EDGE  Patroondoorbrekende en onderscheidende scenario's in kaart brengen.