top of page

BRAINBASED CHANGE: DE LAATSTE INZICHTEN UIT VERANDERMANAGEMENT EN DE NEUROWETENSCHAP  INZETTEN OM VERANDERING TE REALISEREN EN VASTE PATRONEN TE DOORBREKEN.

BRAINBASED CHANGE

BRAINBASED CHANGE

Bij het realiseren van een team en organisatie die de regels van het spel herschrijft maken wij gebruik van de meest recente inzichten uit verandermanagement, de neurowetenschap, neuroleadership, systeemdenken, NLP, MBTI, veranderkunde en business creativity.

Wanneer je als team, organisatie of  manager  veranderingen wilt realiseren dan zijn inzichten in welke patronen er bestaan, hoe ze zijn ontstaan en hoe deze gewijzigd kunnen worden essentieel.  De laatste jaren is er veel meer bekend hoe patronen in ons brein ontstaan vanuit o.a. de neurowetenschappen en de gedragseconomie.  Talloze publicaties zijn het gevolg die nieuw inzicht geven in hoe denkpatronen ontstaan, welke denkvalkuilen er individueel en in groepen bestaan en de verbanden tussen rationeel- en intuitief denken en beslissen.  Daniel Kahneman (hoogleraar aan Princeton, Nobelprijswinnaar) in zijn baanbrekende studie  over systeem I en II  en zijn boek 'Thinking, fast and slow' en Ab Dijksterhuis ( hoogleraar psychologie van het onbewuste aan de Radboud) in 'Het Slimme onbewuste 'zijn maar twee voorbeelden van onze talloze inspiratiebronnen op het gebied van visie- en besluitvorming  rondom verandervraagstukken  die wij gebruiken om teams en organisaties te begeleiden die structurele en duurzame verandering willen realiseren. Wij combineren dan ook de laatste inzichten uit de neurowetenschappen en het recent ontstane vakgebied Neuroleadership   met al langer bestaande inzichten uit de organisatie veranderkunde, het systeemdenken, de basispatronen uit NLP-coaching en MBTI om tot verrassende inzichten en vooral veranderresultaten te komen. Wj noemen dat BRAIN BASED CHANGE   De rode lijn daarin: denk- en doe-patronen duidelijker leren zien, verbinden en gezamenlijke betekenis geven  en vervolgens gerichte verandering in gang kunnen zetten.

 

Deze inzichten zijn  vertaald in onze workshops, trainingen en procesbegeleiding  en ook in de tools die Vision>Decision aanbiedt en gebruikt. In de serie Systematische besluitvorming op deze website  is een aantal voorbeelden uitgewerkt.  Het boek 52 patroondoorbrekende denktechnieken en de tool BreinImpulsen zijn twee andere voorbeelden van praktische tools met als basis de inzichten uit de combinatie van  al langer bestaande  en de laatste publicaties, onderzoeken en de eigen praktijkervaringen. In het GameChange Blog worden interessante visies en onderzoeken  op het gebied van Brain Based Change verder uitgediept.

 

In een aantal white papers   hebben wij onze visie en aanpak op Brain Based Change  uitgewerkt. Wilt u daar meer over lezen? Klik dan even op de button. 

 

Meer informatie over Brainbased Change of de Change Dialogues die wij ontwerpen en begeleiden?  Bekijk dan even het LEAFLET door de desbetreffende button aan te klikken.

VERANDERKUNDE

VERANDERKUNDE

Veranderen is niet simpel A en B definiëren en een veranderpad ontwerpen en strak implementeren. Er is een zorgvuldig en goed doordacht ontwerp nodig dat rekening houdt met het eigen DNA, de omgeving en de omgevingsdynamiek. Het draait nu immers niet meer om verbeteren (1e orde Change) of om veranderen (2e orde Change), maar om Change van de 3e orde: Transformatie.

NEURO-WETENSCHAP

NEURO-WETENSCHAP

Wij gebruiken inzichten uit de neuro wetenschap om veranderprocessen zo in te richten dat daarin gebruik wordt gemaakt van de kennis die er nu bestaat over de opbouw en de werking van ons brein. Neuroleadership vertaalt deze inzichten naar een bedrijfsmatige omgeving. Wij maken gebruik van de laatste inzichten uit het recent ontstane vakgebied Neuroleadership.

NLP

NLP

NLP ( neuro linguïstisch programmeren) onderzoekt wat er werkt in denken, taal en gedrag en past dit praktisch toe in situaties die om een verandering in denken en gedrag vraagt. Centraal staan deze drie bouwstenen: -Neuro: welke denkpatronen in het brein zijn er en hoe kunnen wij dit beïnvloeden? -Linguïstisch: ons leven bestaat voor een groot deel uit taal. Met taal beïnvloedt je anderen maar zeker ook jezelf. -Programmeren: denkstrategieën zijn in kaart te brengen en te veranderen.

BUSINESS CREATIVITY

BUSINESS CREATIVITY

Als gecertificeerd deskundige in het begeleiden van innovatieprocessen zien wij elke keer weer dat het doorbreken van denkpatronen om innovatievere oplossingen in veranderprocessen in beeld te brengen leerbaar en schaalbaar is. Er is inzicht nodig in de eigen denkpatronen en een heldere structuur om los te kunnen komen van de al langer bestaande oplossingen. Iedereen is creatief, maar je moet wel weten hoe.

MBTI

MBTI

MBTI ( Meyers Briggs Type Indicator) is een methode om denk- en doen-voorkeuren in teams en bij individuen in beeld te brengen. Bijvoorbeeld bij het nemen van lastige beslissingen in veranderprocessen. Als gecertificeerd MBTI coach zetten wij deze methode o.a. in om verschillen en overeenkomsten in denkstijlen en beslisstijlen in kaart te brengen. Basis voor MBTI is Jungs theorie over psychologische types en gebaseerd op maar liefst ruim 3,5 mln. afgenomen individuele testen per jaar.

SYSTEEMDENKEN

SYSTEEMDENKEN

Veranderen vraagt om een heldere blik op wat er gebeurt, welke acties er worden ondernomen en wat het resultaat is. Veel veranderingen worden echter op een te oppervlakkig niveau ingestoken. Dat leidt tot symptoombestrijding, de echte en diepere oorzaken voor een situatie worden niet gezien en niet aangepakt. Systeemdenken zorgt voor een helder inzicht in onderliggende patronen en pakt deze aan. Denkpatronen staan hierin centraal.

bottom of page