BRAIN-BASED CHANGE: DE LAATSTE INZICHTEN UIT VERANDERMANAGEMENT, DE NEUROWETENSCHAP EN ANDERE DENKDISCIPLINES INZETTEN OM VERANDERING TE REALISEREN EN VASTE PATRONEN TE DOORBREKEN.

Wanneer je als team, organisatie of  manager  veranderingen wilt realiseren dan zijn inzichten in welke patronen er bestaan, hoe ze zijn ontstaan en hoe deze gewijzigd kunnen worden essentieel.  De laatste jaren is er veel meer bekend hoe patronen in ons brein ontstaan vanuit o.a. de neurowetenschappen en de gedragseconomie.  Talloze publicaties zijn het gevolg die nieuw inzicht geven in hoe denkpatronen ontstaan, welke denkvalkuilen er individueel en in groepen bestaan en de verbanden tussen rationeel- en intuitief denken en beslissen.  Daniel Kahneman (hoogleraar aan Princeton, Nobelprijswinnaar) in zijn baanbrekende studie  over systeem I en II  en zijn boek 'Thinking, fast and slow' en Ab Dijksterhuis ( hoogleraar psychologie van het onbewuste aan de Radboud) in 'Het Slimme onbewuste 'zijn maar twee voorbeelden van onze talloze inspiratiebronnen op het gebied van visie- en besluitvorming  rondom verandervraagstukken  die wij gebruiken om teams en organisaties te begeleiden die structurele en duurzame verandering willen realiseren. Wij combineren dan ook de laatste inzichten uit de neurowetenschappen en het recent ontstane vakgebied Neuroleadership   met al langer bestaande inzichten uit de organisatie veranderkunde, het systeemdenken, de basispatronen uit NLP-coaching en MBTI om tot verrassende inzichten en vooral veranderresultaten te komen. Wj noemen dat BRAIN BASED CHANGE   De rode lijn daarin: denk- en doe-patronen duidelijker leren zien, verbinden en gezamenlijke betekenis geven  en vervolgens gerichte verandering in gang kunnen zetten.

 

Deze inzichten zijn  vertaald in onze workshops, trainingen en procesbegeleiding  en ook in de tools die Vision>Decision aanbiedt en gebruikt. In de serie Systematische besluitvorming op deze website  is een aantal voorbeelden uitgewerkt.  Het boek 52 patroondoorbrekende denktechnieken en de tool BreinImpulsen zijn twee andere voorbeelden van praktische tools met als basis de inzichten uit de combinatie van  al langer bestaande  en de laatste publicaties, onderzoeken en de eigen praktijkervaringen. In het Game Change Blog worden interessante visies en onderzoeken  op het gebied van Brain Based Change verder uitgediept. In een aantal white papers   hebben wij onze visie en aanpak op Brain Based Change  uitgewerkt. Wilt u daar meer over lezen?