top of page
Zoeken
  • Frank N.M. Groot

Zesmaal Effectievere Beslissingen?

Bijgewerkt op: 9 jan. 2020


ZESMAAL EFFECTIEVERE BESLISSINGEN?

Een goed ontworpen en gefaciliteerd besluitvormingsproces is maar liefst zesmaal belangrijker dan de facts & figures.

Zesmaal?

Uit een onderzoek door de universiteit van Sidney door hoogleraar Don Lovallo naar het resultaat en het besluitvormingsproces van 1048 strategische beslissingen in een periode van 5 jaar blijkt dat het besluitvormingsproces maar liefst zesmaal belangrijker is dan de analyse als gekeken wordt naar groei van de omzet, winst of marktaandeel. Het ging in dit onderzoek om strategische besluiten met serieuze impact: nieuwe productintroducties, aanpassen van de organisatiestructuur, het wel of niet ontwikkelen van nieuwe markten en de strategische afwegingen rondom fusies en overnames. Stevige beslissingen dus.

Het geheim?

Een goed ontworpen, doordacht en goed gefaciliteerd besluitvormingsproces leidt tot een betere analyse omdat er als gevolg van de stappen in zo'n proces gemakkelijker denk- en analysefouten aan het licht komen. Een uitmuntende analyse alleen is niet zo heel erg zinvol, tenzij er door middel van een goed doordacht besluitvormingsproces voldoende aandacht aan die analyse wordt geschonken.

Een zorgvuldig ontworpen besluitvormingsproces zorgt er bijvoorbeeld ook voor dat een aantal beruchte denkvalkuilen minder snel zullen voorkomen omdat een dergelijk proces nu eenmaal bewust verloopt en er ook ruimte is om de diepte in te gaan en tegelijkertijd aandacht te houden voor het grotere geheel.

De vier meest beruchte valkuilen?

  1. Het beperken van de scope: we denken te snel in zwart/wit beelden. Een goed ontworpen en doordacht besluitvormingsproces zorgt voor evenwicht en ruimte voor alternatieven en opties.

  2. De neiging tot zelfbevestiging. Vanuit een eerste gevoel over een situatie snel de bijpassende bevestigende informatie erbij zoeken en het negeren van de bij dat gevoel minder passende informatie. Vaak onbewust maar behoorlijk desastreus en niet afhankelijk van de mate van intelligentie en ervaring: ook zeer ervaren en intelligente beslissers maken deze fout. Hoe meer tijd en moeite er geïnvesteerd is, des te meer neemt dit fenomeen toe als gevolg van de 'sunk cost bias'. Een goed ontworpen en goed gefaciliteerd besluitvormingsproces zorgt voor voldoende tijd en ruimte voor contra-argumentatie.

  3. Korte termijn emoties: ook rationele beslissers schieten van gevoel naar gevoel: wel-niet doen, wel -niet aantrekkelijk, gevaar- geen gevaar, goed en minder goed voor de carrière. De prefrontale cortex gaat de strijd immers aan met de oudere hersendelen waarin de emoties de bovenhand hebben. Denktechnieken binnen een goed ontworpen en gefaciliteerd besluitvormingsproces die expliciet aandacht schenken aan het inzetten van alleen rationaliteit of alleen intuïtie helpen bij het gericht omzeilen van deze denkvalkuil.

  4. Overschatting van onze eigen voorspellende gaven. We weten niet wat wij niet weten: Kahneman (Nobelprijswinnaar en hoogleraar op het gebied van gedragseconomie) noemt dit WYSIATI: ‘What You See Is All There Is’. Je kunt geen informatie meenemen in de besluitvorming waarvan je het bestaan niet kent. In een goed ontworpen besluitvormingsproces is er dan ook ruimte voor bredere exploratie van verschillende visies binnen en buiten de cirkel van de in eerste instantie direct betrokken besluitvormers.

Meer weten?

Wil je hier meer informatie over? Bel of email even of kijk op de website van Vision>Decision. Daar wordt verder ingegaan op visie- en besluitvormingsprocessen, zijn publicaties & tools beschikbaar en vind je gelijksoortige onderwerpen als de hier geschetste aanpak in het Game-change blog. Nieuwsgierig naar de ervaringen van organisaties die zich door Vision>Decision hebben laten begeleiden in hun ambitie om hun visie en besluitvorming naar het volgende niveau te tillen? Kijk dan bij trackrecord op de website.

Bronnen:

The Case for Behavioral Strategy. Lovallo, Don. University of Sidney.

Thinking Fast and Slow. Kahneman, Daniel.

Decisive. Heath, Chip, Dan

52 Patroondoorbrekende Denktechnieken voor Managers. Groot, Frank

#effectievebesluitvorming #besluitvormingsproces #besluitvorming

131 weergaven0 opmerkingen
bottom of page