WAT VINDEN ONZE KLANTEN? KLANTTESTIMONIALS OP HET GEBIED VAN GAME-CHANGE.

Wij hebben ruime ervaring met advisering en procesbegeleiding van impactvolle vraagstukken. Advisering, procesbegeleiding en training voor Decision Makers en Managementteams bij het gericht oplossen van meer dan 60 strategische vernieuwings- en verandervraagstukken bij meer dan 30 verschillende organisaties. Hier treft u een aantal testimonials van een aantal klanten van Vision > Decision aan. Meer testimonials zijn beschikbaar.

EEN SELECTIE UIT BESCHIKBARE KLANTTESTIMONIALS VAN GAME CHANGE TRAJECTEN.

"Op buitengewoon professionele wijze heeft Frank het Bloemenbureau Holland door een gecompliceerd transformatieproces geleid. Hij heeft daarbij niet alleen het Bestuur kundig en invoelend begeleid, maar ook de operationele organisatie naar een hoger niveau gebracht. Zijn begeleiding kenmerkte zich door gedegen voorbereiding, scherpe analyse, en adequate interventies. Het proces werd telkens weer zichtbaar gemaakt in heldere schema’s, zodat een systematische voortgang mogelijk was en daarmee uiteindelijk de continuïteit van het Bloemenbureau Holland ’nieuwe stijl' is gewaarborgd."

Ir Boy van Droffelaar, Voorzitter Bestuur Bloemenbureau Holland

 

 

 

“Na een succesvolle begeleiding van ons strategietraject, waarin de fundamenten voor de richting van onze organisatie waren neergelegd, hebben wij de laatste anderhalf jaar met Frank een tweede reis gemaakt in een verandertraject van onze organisatie. Dit om de organisatie klaar te maken om ook daadwerkelijk aan de strategische richting te kunnen voldoen. Kenmerkend voor Frank tijdens die trektocht is dat hij ons altijd net wat meer uit onze “comfort zone” heeft weten te halen om net dat stapje verder te gaan. Door continu kritische vragen te stellen, input net wat anders te organiseren dan wij gewend waren, en op de juiste momenten een nieuw idee te droppen. Altijd goed doordacht en met oog voor de organisatie en de medewerkers. Het resultaat is dat wij na anderhalf jaar een mooie draai hebben gemaakt en de juiste bouwstenen hebben neergelegd waar wij de komende jaren op verder kunnen bouwen.” 

 

dr Kirsten Schuyt, Algemeen Directeur Wereld Natuur Fonds

 

 

Door de begeleiding van Frank heeft het Wereld Natuur Fonds een nieuwe strategie die zowel gedragen word door de hele organisatie als een duidelijke, robuuste en verfrissende richting geeft. Frank weet in zijn begeleiding de perfecte balans te vinden tussen doorzetten en loslaten; robuustheid nastreven en ruimte creëren voor vernieuwing; knopen doorhakken en luisteren. Op basis van deze fantastische samenwerking werken wij de komende tijd met veel enthousiasme verder met Frank om invulling te geven aan de strategie binnen het Wereld Natuur Fonds in een verandertraject waarin vier voor het succes van onze strategie cruciale veranderthema's centraal staan.

 

dr Kirsten Schuyt, Chief Conservation Officer Wereld Natuur Fonds

 

“Frank heeft het Wereld Natuur Fonds begeleid bij het ontwerp en de implementatie van een nieuwe strategie. In één woord: voortreffelijk. Mijn aarzeling om in zee te gaan met een consultant voor wie het not-for-profit terrein relatief onontgonnen was, maakte snel plaats voor vertrouwen en enthousiasme. Frank brengt rigueur aan in de voorbereidingen, faciliteert haarscherp en haalt het beste uit het team. Wees wel gewaarschuwd: Frank is geen man voor luie mensen! Je moet vol aan de bak.”

 

drs Johan van de Gronden, Algemeen Directeur Wereld Natuur Fonds

 

 

“Dankzij Frank is het in een korte tijd gelukt om het niveau van de afdeling Marketing en Communicatie fors omhoog te krijgen. Frank is prettig en scherp in zijn begeleiding en biedt meer dan voldoende inhoudelijke- en proceskennis om een traject als dit te optimaliseren. Dankzij hem hebben we een proces geformuleerd waarmee we onze strategische doelstellingen kunnen operationaliseren in een haalbaar en consistent marketing plan.”

 

drs N (Niels) J. Hovestad. Directeur Marketing & Communicatie VvAA Groep.

 

 

“Frank combineert een vlotte en ontspannen samenwerking met de scherpte en de onafhankelijkheid die nodig zijn om tot bruikbare en waardevolle uitkomsten te komen. Wat niet haalbaar is wordt niet toegezegd. Wat toegezegd wordt, is op tijd en compleet. E.e.a. wordt goed verzorgd opgeleverd en helder en gedegen toegelicht. Een goede keuze en een waardevol traject.”

 

Loek Fortunati. Commercieel Directeur Cluster Handel, Achmea Divisie Grootzakelijk.

“Frank koppelt een scherp inzicht aan daadkracht. Omdat Frank bovendien beschikt over veel ervaring is het bijzonder plezierig om met hem samen te werken. De kracht van Frank zit er vooral in dat hij geen standaard methodiek heeft maar daadwerkelijk een oplossing zoekt die past bij zowel de strategie als het DNA van de organisatie. Het eindresultaat is daarmee zeer waardevol."

 

drs Johan Buigholt, Manager Innovatie en Propositie Univé verzekeringen.​

 

 

“In een zoektocht wat innovatie voor Univé inhoud en kan betekenen heeft Frank binnen Univé met een kernteam gewerkt aan een concreet plan van aanpak. Met oog voor de specifiek eigen cultuur, inzicht in de reële marktkansen zijn aan de ene kant onze zwaktes en valkuilen akelig scherp inzichtelijk geworden en aan de andere kant perspectief op succes voor het ontwikkelen van impulsen voor onze huidige Waardeketen en het ontwikkelen van toekomstige Business Modellen. ”

 

Pieter van den Ban. Directeur Marketing en Distributie Univé verzekeringen.​

 

“Frank heeft wederom bewezen waarde te creëren door de naam van zijn bedrijf waar te maken. Hij weet als geen ander - vanuit een combinatie van proces en inhoud - een groep te stimuleren vanuit een gezamenlijke visieontwikkeling te komen tot een realistische vertaalslag naar 'dagelijkse' activiteiten. Een meester in het kiezen van de juiste woorden en een meester in de letterlijke zin (groot educatief vermogen). Dankzij Frank heb ik in mijn team van 50 marketeers en productmanagers belangrijke stappen gezet in de door ons vastgestelde uitdaging om een onuitwisbare indruk te maken. Tevens heeft Frank ons verder geholpen in het bouwen van bruggen tussen de verschillende afdelingen of anders gezegd: Frank heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de verbetering in de samenwerking. Frank heeft ons verder op weg geholpen om van de afdeling die voorheen functioneerde als een 'winkeliersvereniging' een 'warenhuis' te maken”.


drs A. J.  (Bert) Huigen. Concerndirecteur Marketing & Productmanagement Van Lanschot Bankiers.

 

“Het door Vision Decision vormgegeven strategieproces heeft ons niet alleen in staat gesteld om onze strategie helderder te formuleren, maar deze ook beter te laten beleven in de organisatie. Frank Groot heeft ons geholpen om vanuit de bestaande strategische fundamenten een gedegen strategisch plan te maken, dat voor zowel (top)management als medewerkers aangeeft waar wij als organisatie heen willen".


drs Eduard Ooms Act. AG,   Directeur Strategie en Beleid Mn Services.

 

“Vision>Decision stelde Mn-Services in staat haar strategie scherp te formuleren en breder gedragen te krijgen. Het proces was zodanig vormgegeven en gefaciliteerd, dat het een eigen (en niet een door de externe consultant gecreëerde) strategie is.” 

drs Walter M. A. E. Mutsaers, Lid Raad van Bestuur Mn Services.

 

 

“Vision>Decision heeft ons echt geholpen: door op een goede, consequente manier tijd en aandacht te geven en gestructureerd te werken aan onze gemeenschappelijke opdracht.  Met gerichte aandacht voor de wereld waarin we leven (binnen en buiten). Ons uitdagend zaken vanuit een ander perspectief te laten zien, de hectiek van de dagelijkse operatie te overstijgen. We hebben een uitstekende aanzet gemaakt tot het vaststellen van een gemeenschappelijke visie & missie en relevante actuele thema’s. Uitdrukkelijk niet bedoeld als dode letter maar om vervolgens hier verder met onze stakeholders over in  gesprek te gaan en in praktijk te brengen. Dat is wat we aansluitend aan de sessies aan het doen zijn en zullen blijven doen.”

 

drs J.J. (Mieke) Groenewegen, Executive Vice President, Lid Directie Groep IT- Rabobank Nederland.

 

“Vision Decision combineert specialismen op het gebied van Innovatie en Procesbegeleding in onze markt. Frank Groot weet zich met zijn ervaring in de financiële sector voorzien van meer dan voldoende kennis over onze business om een volwaardige sparringpartner te zijn. Zijn inhoudelijke kennis rondom innovatie in dienstverlening en het organiseren hiervan, heeft ons gebracht tot een gezamenlijk vormgegeven proces. Dit proces heeft hij zorgvuldig gefaciliteerd, waarbij zijn capaciteiten op het gebied van procesbegeleiding voor ons van grote toegevoegde waarde zijn geweest". 

 

drs Eduard Ooms Act. AG,   Directeur Strategie en Beleid Mn Services.

 

 

“Met behulp van de IDEA aanpak van Vision>Decision hebben wij het onderwerp Business Innovatie op de agenda gezet en biedt het concrete input voor vervolgstappen naar de markt".  

 

mr Gert Jan Kleinrensink, Commercieel Directeur Achmea SZ.

 

“I found Frank to be an achievement oriented, insightful and deadline oriented professional with a great skill to analyze and summarize ideas. A strong, broad-minded, proactive and self motivated consultant to work with with huge knowledge. A dedicated, energetic, creative and responsible perfectionist who can take on even the most challenging projects. Frank has the ability to communicate with simple, friendly language with a great sense of humour.” Top qualities : Great Results , Personable , Creative.

 

Bas Bodzinga, Directeur Marketing en Communicatie Avero Achmea.

 

 

“Waar veel externe adviseurs ofwel over diepgaande businessexpertise beschikken, dan wel over ruime ervaring in het faciliteren van creatieve processen, biedt Frank " best of both worlds" . Daarnaast een bijzonder prettige persoonlijkheid waar je gedurende een traject altijd van op aan kunt; punctueel, een scherp oog voor kwaliteit en afspraak = afspraak.”.  Top qualities: On Time , High Integrity , Creative.“


drs Ronald Edel. Business Transformatie Manager Achmea SZ.​

 

 

“Top qualities: Expert , Good Value , High Integrity.”

mr Marian Wagemakers, Manager Achmea Zorg.

 

 

 

'

 

'De inhoud sloot goed aan op de titel van de masterclass. De spreker was zeer inspirerend en liet ook goed zien hoe je rol is als je iemand "challenged". Fijn om de theorie en praktijkvoorbeelden af te wisselen en in groepen van 2-5 personen te werken. Hierbij was het ook fijn als Frank erbij kwam en nogmaals richting/voorbeelden gaf.'

'Prettig, leerzaam, inspirerend. Goede afwisseling tussen theorie en direct toepassen'.

'Heldere uitleg en tools om mee aan de slag te gaan'.

'Goede handvatten, nieuwe inzichten, gedegen onderbouwing, veel interactie, zinvolle overwegingen'.

 

'Frank Groot heeft de gave om de theorie op een leuke en interessante manier te brengen. Complimenten'

'Goeie workshop dag gehad. Mooie balans tussen theorie en toepassing.'

'Frank had verstand van zaken en dat was goed te zien in zijn aanpak. Lekker praktisch ingericht om te oefenen met de methodiek.  Leuke dag met soortgenoten'. 

'Interessante en aangename Masterclass, waarin theorie en praktijk mooi in balans waren. De aangereikte hulpmiddelen (zoals de Toolboxbox) zijn ideaal om in de toekomst te gebruiken'. 

'Goed voorbereid, goede opbouw, weet waar hij het over heeft'.

'Zeer interessant en erg praktisch ingericht'. 

'Fijn om een methodiek aangereikt te krijgen. Hoe lastig het ook blijkt te zijn'. 

 

'Deze training laat je op een hele leuke manier kennis maken met het doorbreken van patronen.

          Frank gaat in op het brein zelf, er is voldoende interactie en mogelijkheid tot het stellen van vragen. Een geslaagde training!'

                         'Er liep een prima rode draad door de dag met een prima balans tussen theorie en werken in groepjes. Hoewel de theorie helder is, valt de vertaalslag naar de praktijk nog niet mee.'

'De support van Frank tijdens de oefeningen. Hierdoor word je echt aan het denken gezet'.

'Interactie, direct zelf toepassen ipv alleen droge stof!'

'Goede combi van theorie en praktijk. Mooi opgedeeld in stukken en opbouwend.'

 

'Concreet en direct uit te voeren'.

'Je krijgt veel praktisch tips en tools om de breinimpulsen in te zetten en daadwerkelijk een patroon te doorbreken'.

'Goede afwisseling tussen luisteren en doen. Heldere slides, kort en krachtig'.

'Boeiend onderwerp, inspirerend en helder verteld, goede opzet van de training'.

'Expertise Vision>Decision trainer, vooral in concrete oefeningen merk je dat hij heel scherp analyseert. Leuke methodes'.

'De break-out sessies in groepjes, zo doorleef je zelf de methode en leer je van anderen'.

 

'Een sympathieke presentator met veel ervaring en overtuiging. Heel duidelijke afkadering, waardoor er geen onnodige discussies werden gevoerd'.

 

'De hele dag was uitmuntend gepland, en als deelnemer een ware beleving alsof je op reis was en kon zweven.

Ik vond het zeer boeiend, helder en gefundeerd gebracht, en af en toe werden we aan het werk gezet vol inspiratie waardoor we zeker de lunch en tijd verloren'. 

 

'Een man met ervaring die dit ook inbracht'.

 

'Enthousiast, door de wol geverfd, persoonlijke aanpak. Prima'.

 

'Enthousiast, zeer veel know'.

 

'Super, duidelijke uitleg, speelde goed in op de vragen'!

 

'Goede opbouw, goede docent met veel know how en pragmatische kennis'.

 

'Boeiende sessie met goede verhouding theorie en toepassing. Heb concrete handvaten gekregen'.

 

'Goede leerzame dag. Opbouw en inhoud zeer goed'.

 

'Goede omgeving, leuke groep en een goede docent'.

 

 'De workshop 'patroondoorbrekend denken' met Frank Groot was buitengewoon inspirerend en

positief geladen. Geen 'out of the box' theorietjes, maar praktische tools om van diverse kanten en heel

verfrissend naar ogenschijnlijk complexe vraagstukken te kijken.

Dan komt het ultieme idee (nagenoeg)

als vanzelf...

Het door Vision Decision ontwikkelde ondersteunende materiaal dwingt echt respect af'.

 

'Een inspirerende dag met een programma dat heel goed in elkaar zit. De toolbox zorgt ervoor dat je de

kennis en ervaring ook gelijk in je eigen organisatie eenvoudig kunt toepassen'.

 

'Interessante combinatie van theorie en praktijk. Concreet met je vraag aan de slag gaan en hier met

andere deelnemers over sparren, waardevol'!

 

'Goede afwisseling van thema's theorie en praktijk gedurende de dag'.

 

'Interessante sessie die aanzet tot zowel denken als doen, perfecte combinatie'!

 

'Interessante sessie, goed verzorgd (inhoud, materialen, locatie, spreker'.

 

'Prettige docent die vooral praktische handvatten heeft aangereikt en tevens praktische opdrachten

zonder dat je naar lange presentaties hoeft te kijken'.

 

'Veel geleerd: handvatten om strategische vraagstukken concreet te maken en structuur in aan te

brengen'.

 

'Ervaren, gedreven, energiek'.

 

'Prettig persoon, heldere uitleg, goed spreektempo en aandacht voor publiek'.

 

'Prettige spreker, heldere en krachtige voorbeelden, nuttige methode'.

 

'Stond open voor interactie, vragen, ontspannen sfeer. Leuke combi tussen theorie (tips naar boeken)

en praktijk'.

 

'Hij heeft ook een leuke humor en is in staat om een heel

ontspannen setting te creeren'.

 

 Fijne manier van presenteren. komt zeer deskundig over. heeft oog voor de complexiteit in organisaties.

 

 Interessante man die zijn sporen verdiend heeft.

 

 Het is een hele interessante training incl. veel praktische tools. Frank is een zeer ervaren trainer en

coach. Hij weet te binden.

 

Heel interessant programma, hoog niveau.

 

 Zeer ervaren en expert. Daarnaast een fijne persoonlijkheid. Hij weet te binden.

 

Zeer prettig persoon. Inspirerend en fijn om naar te luisteren. Goede input vanuit de praktijk in

combinatie met theorie. Dag vloog voorbij!

Een must! Dit gaat elke marketeer aan!

Een hele verhelderende sessie, een van de betere sessies.

Prettig en rustig. Goed timemanagement.

Prettige man, heldere uitleg en een mooi concept! Veel geleerd.

Theorie zeer interessant, goede opbouw van het dagprogramma. Een leuke en inspirerende spreker.

Topspreker!

 

EEN SELECTIE UIT BESCHIKBARE KLANTTESTIMONIALS VAN TRAININGEN DENKPATRONEN DOORBREKEN EN BREINIMPULSEN.