top of page
Zoeken
  • Frank N.M. Groot

Drie vragen met Impact: laat deze drie eenvoudige vragen je helpen bij het nemen van lastige besliss


© Vision Decision B.V.

Er is niet altijd genoeg tijd beschikbaar om het nemen van lastige beslissingen voldoende de tijd en de ruimte te geven. En soms zijn er ook beslissingen die je als (eind)verantwoordelijke manager zelf moet en wilt nemen. In beide gevallen helpen een of meer van de volgende drie simpele vragen. Vragen die zorgen voor perspectiefverbreding en werken als eenvoudige scenariomethodiek. In de praktijk op het eerste gezicht simpel ogende maar krachtige vragen.

-1- Ga ervan uit dat de optie waarvoor je nu een sterke voorkeur hebt, ineens niet meer beschikbaar is. Wat zou je dan kunnen beslissen? Welke opties zijn er dan beschikbaar?

De achtergrond bij deze vraag. Een van de denkvalkuilen is ‘tunnelvisie’. En van tunnelvisie hebben wij zo nu en dan allemaal wel in enige mate last. We benaderen een vraagstuk dan vanuit één perspectief met één manier van denken. Het brein is dan eigenlijk alleen nog maar in staat om aan dat ene alternatief te denken. Een alternatief dat ook nog steeds aantrekkelijker wordt omdat ons brein dan de neiging heeft om alleen maar pluspunten van dat ene alternatief te genereren.

-2- Stel je eens voor dat de beslissing die je neemt in de praktijk straks een dramatisch resultaat heeft. Welke informatie zou je dán tot je beschikking willen hebben om in te kunnen grijpen en waar zou je die informatie dan vandaan halen? Zorg er voor dat je die informatie dan ook op dit moment beschikbaar hebt en neem dan pas de beslissing!

De achtergrond van deze vraag ligt in een andere veel voorkomende denkvalkuil: de zogenaamde bevestigingsvalkuil. Deze denkvalkuil zorgt ervoor dat wij op een gegeven ogenblik alleen die informatie zoeken en in het brein opslaan die ons eerder ingenomen visie of standpunt bevestigd. Informatie die dit niet doet negeren wij, weliswaar onbewust, gewoon.

-3- Als je morgen niet meer voor het nemen van deze beslissing verantwoordelijk zou zijn: wat zou jouw (nog onbekende) opvolger dan beslissen? En welke beslissingscriteria zou hij of zij dan logischerwijs hanteren? Met welk gewicht?

De achtergrond bij deze vraag : ons brein wordt vaak genoeg en onbewust vanuit emotie en gevoel gedreven. Deze vraag zorgt niet alleen voor de nodige perspectiefverbreding maar doet tevens een flink beroep op ons logisch denkvermogen door ons in het gedachtepatroon van een ander te verplaatsen. Een ander die wij nog niet kennen en waarvan wij de emoties dan ook niet kennen. De logica blijft dan over.

Wil je hier meer achtergrondinformatie over? Lees ‘Decisive’ van Chip en Dan Heath (resp. Hoogleraar aan Stanford en Duke University). In mijn boek 52 patroondoorbrekende denktechnieken voor managers vindt je verder verschillende denktechnieken die managementteams helpen om de juiste beslissingen op een gestructureerde , perspectief verbredende en innovatieve manier te kunnen nemen.

#besluitvorming #besluitvormingsproces #breinkennis #effectievebesluitvorming

122 weergaven0 opmerkingen
bottom of page