top of page
Zoeken
 • Frank N.M. Groot

Integratief beslissen: combineer rationaliteit met creativiteit.


Integratief Beslissen

Uit onderzoek van de Rotman Businessschool , zeg maar de Canadese variant van Harvard, blijkt dat de echt succesvolle beslissers integratieve denkers zijn: zij combineren bewust een rationele- met een creatieve en intuïtieve benadering. Kernpunt daarin is het bewust zijn van het feit dat wij allen vanuit een mentaal model (een construct) beslissen: wat we zien is gebaseerd op ons eigen mentale model en niet op de realiteit.

In het onderzoek van Rotman, gepresenteerd door Roger Martin ( de decaan van Rotman en professor in strategisch management) in 'The Opposable Mind' zijn vier fases in besluitvorming in beeld gebracht: SCAR

 1. Salience: waarop richten we de aandacht en waarop niet? Wat is belangrijk voor de beslissing?

 2. Causality: welke relaties bestaan er tussen de onderdelen van de puzzle? Hoe geef ik betekenis aan wat er is, wat ik zie en denk dat ik zie?

 3. Architecture: het globale denkmodel om de puzzle op te kunnen lossen. Welke stappen zet ik daarin?

 4. Resolution: de uiteindelijke beslissing nemen.

Integratieve beslissers benaderen deze vier SCAR fases op een specifieke eigen manier die hen tot echt succesvolle beslissers maakt. Zij hanteren een andere visie en een ander denkkader rondom te nemen beslissingen met strategische impact:

 • Integratieve denkers realiseren zich terdege dat mentale modellen niet de realiteit hoeven weer te geven. De kaart is immers niet het gebied. Wat is er nog meer?

 • Zij zoeken actief en bewust naar verschillende denkmodellen. Het liefst aan het einde van elk spectrum: op een actieve manier tegengestelde visies opzoeken is een belangrijke uitdaging voor de top van een organisatie!

 • Zij geloven erin en handelen ook daarnaar, dat er altijd betere denkmodellen zijn die echter op dat moment nog niet bekend zijn en dus d.m.v. actief zoeken en uitvragen gevonden moeten worden. Hoe zouden wij het ook anders kunnen zien? Hoe kunnen we ook/ anders denken? What's next?

 • Integratieve denkers houden van complexiteit en zoeken ook bewust die complexiteit op. Er zijn immers niet zoveel eenvoudige oplossingen voor de echt impactvolle strategische vraagstukken.

 • Zij nemen de tijd om een goede beslissing te nemen: haastige spoed zorgt vaak voor veel onnodig reparatiewerk achteraf.

Voor de vier benoemde fases (SCAR) betekent dit vanuit mijn ervaring met de begeleiding van besluitvormingsprocessen dan concreet:

 • S: meerdere elementen als belangrijk zien en meenemen in de besluitvorming. Niet te snel en te simpel redeneren! De uiteindelijke beslissing moet weliswaar simpel uit te leggen zijn, de van belang zijnde elementen voor die beslissing niet per definitie. Ga dus actief op zoek naar meerdere elementen die voor de beslissing van belang kunnen zijn. Ook de op het eerste gezicht vreemde.

 • C: meervoudige en zekere ook niet-lineaire relaties worden meegenomen. Door bijvoorbeeld systeemdenken te combineren met creatief denken. Ook 'fuzzy' relaties zijn immers vaak belangrijk. Het toepassen van creatieve denktechnieken kan je helpen om onverwachte relaties in beeld te brengen die van belang zijn voor de te nemen beslissing.

 • A: het totale beeld blijft helder in zicht terwijl er ingezoomd wordt op de onderdelen. Het bos blijft zo zichtbaar bij het inzoomen op de bomen. Bijvoorbeeld door vanuit een metafoor het totale beeld vast te houden en/ of het te visualiseren en daarop geregeld terug te grijpen tijdens het besluitvormingsproces.

 • R: actief zoeken naar andersoortige en minder bekende oplossingen dan de tot nu toe gebruikelijke. Als er een bekende en gebruikelijke oplossing uit het besluitvormingsproces rolt dan zouden er eigenlijk alarmbellen moet gaan rinkelen! Waarom zou dit dan de oplossing voor morgen zijn? Of is het misschien toch alleen maar een oplossing voor het vraagstuk van gisteren?

Meer over dit onderzoek ? Kijk eens naar deze video waarin Roger Martin ingaat op de resultaten: How Exceptional Leaders Think.

#besluitvorming #besluitvormingsproces #video

88 weergaven0 opmerkingen
bottom of page