CONCRETE ADVIESERVARING BIJ DE REALISATIE VAN GAME-CHANGE.

Wij hebben ruime ervaring met advisering en procesbegeleiding van impactvolle vraagstukken. Advisering, procesbegeleiding en training voor Decision Makers en Managementteams bij het gericht oplossen van meer dan 70 strategische vernieuwings- en verandervraagstukken bij meer dan 30 verschillende organisaties.

 1. Individuele coaching en training Directie en Management.

 2. Intensieve trainingen (tweemaal per jaar) op het gebied van patroondoorbrekend denken voor Senior Professionals in marketing.

 3. Ontwerp en procesbegeleiding van een Bestuur bij een diepgaand veranderproces in de eigen uitvoerende organisatie en het eigen Bestuur, inclusief het opzetten van een nieuw organisatieonderdeel.

 4. Ontwerp en procesbegeleiding van een Bestuur bij het in kaart brengen van de best passende organisatievorm om de ontwikkelde strategische richting te kunnen operationaliseren.

 5. Ontwerp en procesbegeleiding van een bestuur bij het in kaart brengen van een nieuwe visie en strategie.

 6. Coaching en begeleiding van een Directieteam bij het gezamenlijk in kaart brengen en doorleven van de individuele en gezamenlijke kernkwaliteiten in het veranderproces.

 7. Ontwerp en procesbegeleiding van een Directieteam en het middle- management bij het in kaart brengen en verder ontwikkelen van een bottom up verander- en transformatieaanpak om de gezamenlijk ontwikkelde strategie daadwerkelijk tot leven te brengen.

 8. Ontwerp en procesbegeleiding van een Directieteam en het middle- management bij het in kaart brengen van een patroondoorbrekende strategie voor de middellange termijn, gecombineerd met een bottom up veranderaanpak.

 9. Ontwerp en procesbegeleiding van een Directieteam bij het in beeld brengen van de gezamenlijke visie op impactvolle strategische issues t.b.v. een reeks van strategische conversatiesessies met de Raad van Commissarissen.

 10. Assessment op de ingezette marktstrategie en de bepaling van de nieuwe marktstrategie voor een leidende coöperatieve verzekeraar in een in de markt gezichtsbepalende business line.

 11. Ontwikkeling van een innovatiestrategie, aanpak en organisatieinrichting voor een coöperatieve verzekeraar d.m.v. een participatieve procesaanpak met workshops met een groot deel van de organisatie.

 12. Ontwerp en procesbegeleiding van een reeks van workshops van  een grote coöperatieve financiële dienstverlener en lokale overheid met als doel patroondoorbrekende ideeën te genereren voor bezuinigingsvoorstellen.

 13. Formule ontwikkeling en procesbegeleiding van het samenwerkingsinitiatief van een leidende financiële coöperatieve verzekeraar en een leidende wholesale organisatie.

 14. Business Coaching van de strategie afdeling van een top 3 pensioenuitvoerder.

 15. Scenariostrategie ontwikkeling top 3 pensioenuitvoerder d.m.v. een participatieve procesaanpak d.m.v. workshops met een groot deel van de organisatie.

 16. Ontwerp en procesbegeleiding marketing planproces van een coöperatieve financiële dienstverlener.

 17. Business Coaching van Marketing en Communicatie  afdeling van een coöperatieve financiële dienstverlener door een geïntegreerde aanpak met een reeks van workshops.

 18. Ontwerp en procesbegeleiding commercieel planproces (marketing en salesorganisatie)  van een coöperatieve financiële dienstverlener.

 19. Visieontwikkeling en Business Coaching Marketing en Productmanagement van een gezichtsbepalende Private Bank. 

 20. Ontwerp en procesbegeleiding Innovatie aanpak en organisatie inrichting voor een top 3 pensioenuitvoerder.

 21. Business Coachingsprogramma voor senior managers coöperatieve gezichtsbepalende bank.

 22. Visie op en redesign procesketen communicatie processen coöperatieve zorgverzekeraar.

 23. Organisatiebegeleiding en planvorming communicatie afdelingen coöperatieve zorgverzekeraar. 

 24. Ontwikkelen innovatieve marktconcepten op het gebied van Sociale Zekerheid voor een coöperatieve verzekeraar.

 25. Ontwikkelen innovatieve marktconcepten coöperatieve Zorgverzekeraar.

 26. Ontwerp en procesbegeleiding strategieproces voor top 3 pensioenuitvoerder.

 27. Ontwerp en procesbegeleiding Strategische visie voor commerciële organisatie coöperatieve Zorgverzekeraar.

 28. Redesign en herpositionering strategie dragende marktformule voor commerciële organisatie coöperatieve Zorgverzekeraar.

 29. Ontwikkeling marktformules voor coöperatieve intermediairverzekeraar. 

 30. Ontwerp en procesbegeleiding visieproces en veranderproces commerciële organisatie coöperatieve Zorgverzekeraar.

 31. Ontwikkeling distributievisie en innovatieve marketing aanpak pensioenbedrijf voor direct writer organisatie.

 32. Ontwerp en procesbegeleiding Strategische Visie op distributie intermediairverzekeraar voor dochter internationaal concern.

 33. Ontwerp en procesbegeleiding Strategie ontwikkeling hypotheekaanbieder voor dochter mlti channel concern.

 34. Programma management Veranderproces rondom nieuw zorgstelslel voor marktleider in zorg.

 35. Ontwikkeling van een Muliti label commerciële visie en strategie m.bt. nieuw zorgstelsel voor marktleider in zorg. 

 36. Strategie intermediair verzekeraar voor dochter internationaal concern. 

 37. Strategie ontwikkeling en ontwikkeling marketing formules voor Amerikaanse hypotheekaanbieder in Nederland. 

 38. Quick scan distributiestrategie voor dochter internationaal financieel concern. 

 39. Strategie ontwikkeling en formule ontwikkeling franchise formule voor markleider in verzekeringen.

 40. Quick scan strategie voor intermediairverzekeraar.

 41. Re-vitalisering en verandermanagement twee franchise formules voor dochter internationaal concern. 

 42. Formule ontwikkeling voor direct writer.

 43. Visie en strategie ontwikkeling marktleider vermogensbeheer. 

 44. Distributiestrategie voor niche player. 

 45. Strategische visie t.b.v. targetstelling commerciële organisatie vanuit marktperspectief voor intermediair verzekeraar.

 46. Visie op outsourcings scenario’s voor niche player.

 47. Ontwerp en procesbegeleiding strategische conferentie voor bestuur regionale ziektekostenverzekeraars. 

 48. Ontwerp en procesbegeleiding Strategische positionering overkoepelende branche organisatie verzekeraars.

 49. Formule ontwikkeling all finance voor top 5 direct writer  organisatie.

 50. Strategie ontwikkeling en formule ontwikkeling voor retailbank.

 51. Visievorming , business case ontwikkeling en organisatie ontwikkeling grote zorgverzekeraar. 

 52. Visievorming rondom strategische entree voor niche player. 

 53. Visievorming en fusiebegeleiding levensverzekeringsbedrijven voor marktleider in zorgverzekeringen.

 54. Visievorming en fusiebegeleiding schadeverzekeringsbedrijven voor marktleider in zorgverzekeringen.

 55. Ontwerp en procesbegeleiding strategische conferentie voor dochter internationale verzekeraar. 

 56. Vergroten commerciële vitaliteit en realiseren veranderproces van commerciële organisatie pensioenverzekeraar.

 57. Ontwikkelen strategie voor private banking voor top 5 concern. 

 58. Ontwikkelen strategie om marktaandeel van direct writer in de particuliere levensector substantieel te vergroten.

 59. Ontwikkelen strategie en business plan voor direct writer in de particuliere schademarkt.

 60. Positionering en merkstrategie Universal Life verzekeraar.

 61. Strategieontwikkeling Universal Life voor traditionele verzekeraar. 

 62. Ontwikkelen van een strategie t.b.v. nieuw te ontwikkelen franchiseformules voor verzekeraar. 

 63. Ontwikkelen van een strategie t.b.v. omzet boost franchiseformules. 

 64. Ontwikkelen strategie t.b.v. het substantieel verhogen marktaandeel particuliere levensverzekeringsmarkt.

 65. Ontwikkelen strategie t.b.v. het substantieel verhogen marktaandeel hypotheekmarkt.

 66. Visie op strategische entree met Internet formule in de Nederlandse markt voor buitenlandse bank.

 67. Visie op strategie intermedairverzekeraar.

 68. Strategische scenario’s integratie verzekeraars. 

 69. Integratie verzekeraars: Strategie en business planning. 

 70. Visie, strategie en herontwerp en herstructurering verkooporganisatie.