top of page
Zoeken
  • Frank N.M. Groot

Realiseer High Performance Visie en Besluitvorming in het Managementteam. WHITE PAPER DIALOQUE SESSIE ©


Directie- en Managementteams hebben in een context die getypeerd kan worden door een hoge mate aan dynamiek en onzekerheid behoefte aan patroondoorbrekend denken om andere oplossingen in beeld te krijgen dan de tot nu toe gebruikelijke. Naast gedeeld leiderschap, een gezamenlijke goed doorleefde strategische visie en organisatietalent is de kwaliteit van de gezamenlijke visie en besluitvorming binnen een Managementteam van essentieel belang. Die kwaliteit wordt voor een groot deel bepaald door de kwaliteit van de communicatie in het managementteam, waarbij de manier waarop er naar elkaar geluisterd wordt in de praktijk cruciaal blijkt te zijn. In dit White Paper gaan wij in op onze visie op de noodzakelijke dialoog binnen Directie- en Managementteams die als ontwerpbasis dient voor de DIALOQUE SESSIES die wij ontwerpen en mogen begeleiden. Ons patroonzoekende brein helpt ons in eerste instantie niet echt om vaste patronen te doorbreken. Vaste routes en mentale modellen zitten daarbij vaak in de weg. Het uitdagen van het denkproces achter mentale modellen en het opnieuw opbouwen van een nieuw en gezamenlijk mentaal model is de sleutel tot het in beeld brengen van andere oplossingen dan de tot nu toe gebruikelijke. Met behulp van ‘LSD’ en langs de lijnen van ‘Theory U’ zet een managementteam stappen die uiteindelijk leiden tot niveau 4 patroondoorbrekende communicatie. Door af te stemmen op de eigen intuïtie, en een nieuwe gezamenlijk opgebouwde context komen op dat niveau 4, nieuwe en patroondoorbrekende ingevingen, nieuwe gedachten en initiatieven helder in beeld. Hoe kunnen wij paradoxen doorbreken, hoe kunnen wij voortbouwen op elkaars unieke gedachten, hoe kunnen wij van mijn idee naar een gezamenlijk gebouwd en gezamenlijk doorleefd idee komen? De ontwikkeling naar niveau 4 communicatie gaat via -niet effectieve-replicerende en rituele communicatie (niveau 1) en adapterende communicatie (niveau 2). Via de échte dialoog (niveau 3), waarbij je actief op zoek gaat naar het perspectief van de ander, wordt uiteindelijk patroondoorbrekende generatieve communicatie in het managementteam gerealiseerd: High Performance Visie en Besluitvorming in het Managementteam om daadwerkelijk patroondoorbrekende resultaten te kunnen realiseren.

Geïnteresseerd en wil je verder lezen over dit onderwerp? In dit net verschenen nieuwe White Paper 'Dialoque Sessie' van 10 pagina's ga ik uitgebreid in op de kracht van de Dialoog om patroondoorbrekende  resultaten te behalen.

16 weergaven0 opmerkingen
bottom of page