top of page
Zoeken
  • Frank N.M. Groot

Beslissingen die het verschil maken. Twaalf systematische checkpunten voor effectieve besluitvorming

Bijgewerkt op: 9 jan. 2020


Vanuit de inhoud of het proces naar een voorstel of idee kijken?

Als Directeur of Manager krijg je een forse hoeveelheid voorstellen te beoordelen die de aan jou rapporterende teams hebben ontwikkeld. Dan bestaat de natuurlijke, bijna automatische neiging om vanuit de inhoud naar zo’n voorstel van een team te kijken. Inhoud is ons immers bekend, geeft houvast aan iedereen, zorgt voor een gemeenschappelijke taal en een gemeenschappelijk bespreekkader. Onbewust zorgt dit echter ook voor een aantal, nu veel meer dan vroeger bekende, denkvalkuilenzoals de ‘sunk-cost fallacy’ (stoïcijns doorgaan omdat er al zoveel in is geïnvesteerd...) of de ‘confirmation bias’ (alleen argumenten zien die passend zijn bij de eigen vooronderstellingen) waar wij helaas allemaal onbewust last van hebben. Daar kun je vanuit die inhoud niet zo erg veel aan veranderen, maar wél door als beslisser de juiste procesvragenaan en samen met een team te stellen. Een goed ontworpen en systematisch proces blijkt immers maar liefst zesmaal belangrijker dan de inhoud bij het nemen van een goed besluit. Vertrouwen op onze intuïtieve ingevingen of een uitgebreid dataset, is dan ook niet voldoende voor een goed besluit. (bron: The case for Behavioral Strategy). Voor belangrijkere, meer impactvolle beslissingen heeft het dan ook absoluut zin om een proceschecklist te gebruiken om op een systematische manier naar ideeën en initiatieven te kijken.

Een procesaanpak zorgt op een systematische manier voor effectieve besluitvorming.

Een proceschecklist helpt je als beslisser om gerichte procesvragen aan het team te stellen om op deze manier een voorstel of initiatief te kunnen accepteren, naar een eventueel volgend niveau door te verwijzen of op een transparante en heldere manier af te wijzen. Een checklist met twaalf heldere checkpunten voor Decision Makersdie het besluitvormingsproces in hun organisatie naar een volgend niveau in gezamenlijke systematische besluitvorming willen brengen en teams die aan hen rapporteren willen helpen bij het verder ontwikkelen van goed doortimmerde voorstellen met een stevig en gevalideerd fundament t.b.v. beslissingen die het verschil maken.

De checklist is een voorbeeld van een van de denkmethodieken van Vision>Decision die in de praktijk zijn ontwikkeld en gebruikt worden bij het adviseren en begeleiden van Directie- en Managementteams om visie en besluitvorming naar het volgende niveau te tillen: “Creating Gamechanging Teams and Organizations”.

Gebruik de proceschecklist de volgende keer wanneer er een belangrijk voorstel op tafel ligt waarover je binnen het Directie/managementteam of alleen moet beslissen. Gegarandeerd, gebaseerd op meer dan 20 jaar advieservaring, dat het gesprek een andere dimensie krijgt en naar een volgend besluitvormingsniveau wordt getild.

Beslissingen die het verschil maken: 12 systematische checkpunten voor effectieve besluitvorming.

Meer weten?

Wil je hier meer achtergrondinformatie over? Op deze website van Vision>Decision wordt verder ingegaan op o.a. deze aanpak, zijn publicaties & tools beschikbaar en vind je het Game-change blog. Nieuwsgierig naar de ervaringen van organisaties die zich door Vision>Decision hebben laten begeleiden in hun ambitie om Gamechange te realiseren? Kijk bij trackrecord op de site.

Bronnen:

Daniel Kahneman, Thinking Fast and Slow;

Max Bezerman, tijdens een Harvard Business School lecture;

Atul Gawande, The Checklist Manifesto;

Chip & Dan Heath, Decisive;

Don Lovallo en Olivier Sibony, The case for Behavioral Strategy;

Frank Groot, 52 Patroondoorbrekende Denktechnieken voor Managers.


38 weergaven0 opmerkingen
bottom of page