top of page
Zoeken
  • Frank N.M. Groot

Nog effectiever beslissen? Gebruik een 'Decision Journal'!


Reflecteer systematisch eenmaal per dag op de beslissing met de grootste impact in drie eenvoudige stappen met behulp van een ‘Decision Journal’.

Effectieve en snelle besluitvorming zorgt ervoor dat organisaties de regels van het spel in de markt kunnen vormen i.p.v. volgen. Snel en effectief kunnen inspelen op ontwikkelingen door snelle, efficiënte en effectieve besluitvorming zorgt er immers voor dat organisaties niet alleen volgens ‘agile’ principes werken, maar ook daadwerkelijk ‘agile’ zijn. Daarvoor is het noodzakelijk om onderliggende patronen in besluitvorming te ontdekken in drie stappen. Een ‘Decision Journal’ helpt om dit systematisch en gedegen te doen zonder grote tijdsinvestering.

Reflecteer systematisch elke dag op ‘High Impact’ beslissingen met behulp van een ‘Decision Journal’ in drie eenvoudige stappen.

Vandaag kun je je voornemen om de manier van beslissen als manager, in het managementteam en in de organisatie de komende periode eens systematisch onder de loep te gaan nemen. Een simpel hulpmiddel kan daarbij helpen om zicht te krijgen op patronen in besluitvorming: een ‘Decision Journal’. Een compact dagboekje waarbij je aan het einde van de dag even systematisch reflecteert op de beslissing van de dag met de grootste impact. Dat vraagt om een geringe tijdsinvestering van circa tien minuten en levert na enige tijd een helder zicht op de manier van beslissen als Manager, als Managementteam en als Organisatie in totaliteit. Want om effectiever te beslissen is het noodzakelijk om zicht te krijgen op de onderliggende patronen in het nemen van beslissingen. Op die patronen krijg je daadwerkelijk zicht door systematisch iedere dag drie stappen te doorlopen en aan het papier toe te vertrouwen. Een speciaal voor dat doel aan te schaffen notitieboekje, zoals een ‘Moleskine© ’ bijvoorbeeld, zorgt ervoor dat de kans om dit in de praktijk ook daadwerkelijk te laten landen, fors toeneemt. Een fysieke ‘reminder’ bewust gebruiken blijkt immers te helpen bij elk goed voornemen.

Stap 1: is de beslissing in een breder kader geplaatst? Beslissingen staan immers zelden op zich.

Enkelvoudige beslissingen bestaan eigenlijk zelden of niet. Elke beslissing die genomen wordt heeft bijna altijd impact op een ander niveau in de organisatie. Daarnaast heeft een reeks van kleine beslissingen met een ogenschijnlijk geringe impact bij elkaar opgeteld altijd meer impact dan in eerste instantie gedacht. Neem daarom de beslissing van die dag waarvan je denkt dat deze de meeste impact heeft in gedachte en breng de voor jou opvallende elementen in kaart.

Houvast hierbij kunnen de volgende drie vragen leveren:

  • Is er, heb ik als manager rekening gehouden met de onderlinge verbondenheid van deze beslissing met andere en opvolgende beslissingen in de organisatie? Is dit überhaupt aan de orde gekomen, ook maar even aangestipt?

  • Welke rollen hebben de verschillende niveaus in de organisatie gespeeld in deze beslissing?

  • Wat is mijn mening over de gehanteerde aanpak door de verschillende niveaus (mijn eigen besluitvormingsaanpak, die van het MT, de organisatie in totaal). Is er eigenlijk vooraf bewust nagedacht over het besluitvormingsproces, of is er uitsluitend op inhoud beslist?

Stap 2: is de beslissing wel zo rationeel genomen als wij denken?

Ons brein blinkt uit in een patroonherkenning en patrooninvulling. Het verhaal kloppend krijgen is essentieel voor ons brein, daarom rationaliseren wij onbewust achteraf intuïtief genomen beslissingen. Ab Dijksterhuis (hoogleraar psychologie van het onbewuste; Radboud Universiteit, Nijmegen) heeft hierover een interessant en toegankelijk boekje geschreven: ‘Het slimme onbewuste’. Daaruit blijkt dat wij redelijk simpele beslissingen bewust en rationeel kunnen nemen, maar dat de meer ingewikkelde beslissingen bijna altijd intuïtief, onbewust genomen worden en daarna dan achteraf gerationaliseerd en kloppend gemaakt worden. Bekijk de genomen beslissing dan ook eens vanuit dit perspectief. Wat overigens niet wil zeggen dat intuïtief genomen beslissingen een mindere manier zouden zijn van beslissen. De kracht van effectieve beslissingen zit echter in de bewuste, geïntegreerde combinatie van beide manieren van beslissen waarbij er ruimte is voor zowel ratio als intuïtie.

Stap 3: welke ‘learnings’ zijn er en welk patroon komt hieruit naar voren?

De investering om elke dag even stil te staan bij de meest belangrijke beslissing van die dag heeft natuurlijk alleen zin wanneer de analyse gevolgd wordt door het trekken van conclusies. Welke ‘learnings’ komen er naar voren uit de voorafgaande twee stappen? Na enige tijd ontstaat vanzelf een patroon in de manier van besluitvorming. Meestal zie je dat patroon ontstaan na een kwartaal van systematisch elke dag even stilstaan bij de eigen besluitvorming en die van de organisatie. En dan ben je als manager in staat om de eigen besluitvorming, die van het MT en van de organisatie bewust te wijzigen en vorm te geven zodat de snelheid, de efficiency en de effectiviteit daarvan toeneemt.

Wil je hier meer achtergrondinformatie over of verder in de organisatie of managementteam mee aan de slag? In mijn boek 52 patroondoorbrekende denktechnieken voor managers zijn 52 visie- en besluitvormingsmethodieken uitgewerkt die het beslissen in managementteams naar een volgend niveau tillen. Dit onderwerp komt ook uitgebreid aan de orde in de training ‘Denkpatronen Doorbreken’ en in-company verandertrajecten die als doel hebben om High Performance Managementteams te realiseren: ‘The Next Level’ en ‘Vision to Action’.

Met dank aan de inzichten van prof Ab Dijksterhuis, hoogleraar psychologie van het onbewuste; Radboud Universiteit, Nijmegen.


4 weergaven0 opmerkingen
bottom of page