top of page

GAME-CHANGE:  GESTRUCTUREERD DE VERANDERKRACHT  VERGROTEN OM DE REGELS VAN HET SPEL TE  KUNNEN UITDAGEN EN TE VERANDEREN!

Wij ontwerpen en faciliteren Game-change: op een gestructureerde manier de vernieuwingskracht in de organisatie en teams vergroten om de spelregels in de markt en de eigen organisatie te kunnen veranderen. Game-change is noodzaak omdat de markt andere antwoorden vraagt dan de huidige antwoorden volgens de huidige en bekende spelregels. 

 

Circa 80 procent van de CEO's en CMO's in organisaties  is van mening dat de markt de afgelopen vijf jaar fundamenteel is veranderd en dat de marktturbulentie de komende jaren nog sneller zal gaan toenemen. Tegelijkertijd is bijna 80 procent van de  CEO's en CMO's niet zo zeker van de eigen vernieuwingskracht in hun organisatie.  Een forse kloof om te overbruggen! De vernieuwingskracht in teams en organisaties moet dan ook gestructureerd en systematisch worden vergroot om de juiste antwoorden te kunnen formuleren op de uitdagingen in de markt. Vision>Decision helpt om die vernieuwingskracht in de organisatie en managementteams  in kaart te brengen en vervolgens gestructureerd en systemtaisch te vergroten. Bijvoorbeeld door te trainen in patroondoorbrekend- en innovatief denken, door besluitvormingsstijlen in managementteams in de organisatie inzichtelijk te maken en te versterken of door een reeks veranderworkshops te faciliteren waarin het mobiliseren van de vernieuwingskracht in de organisatie centraal staat. 

De basis van waaruit wij vernieuwingsprocessen ontwerpen en faciliteren wordt gevormd door het gedachtegoed van Peter M. Senge van MIT zoals dit in The Fifth Discipline in beeld is gebracht: de kunst en praktijk van de lerende organisatie. Daarin worden vijf voor vernieuwing en verandering essentiële bouwstenen in beeld gebracht: Systeemdenken, Persoonlijk meesterschap ontwikkelen, Mentale modellen expliciet maken, een gemeenschappelijke Visie  & Strategie en Teamleren.  De services die Vision>Decision aanbiedt zijn op deze vijf denkdisciplines gebaseerd. 

game change_Senge_services.png

Meer hierover weten?  In het Game Change Blog worden interessante visies en onderzoeken  op het gebied van Game-change verder uitgediept. 

 

Frank Groot gaat in een online Webinar van 30 minuten in op de noodzaak van het veranderen van de regels van het spel, patroon-etsing in de hersenen en hoe je denkpatronen in managementteams kunt veranderen. Over Game-Changers, denkpatronen en concrete handvatten voor patroondoorbreking in teams. Bekijk direct het Webinar door op de onderstaande  button of de onderstaande afbeelding te klikken.

bottom of page