top of page
Zoeken
  • Frank N.M. Groot

De ‘Agilityfication’ van Marketing.

Bijgewerkt op: 9 jan. 2020


The Agilityfication of Marketing

‘Agility’ is het toverwoord voor steeds meer organisaties. In Agile teams werken lijkt dan ook een uitstekende manier om als organisatie sneller en alerter te worden. Maar zorg als marketing wel voor de broodnodige ‘strategische voorspelbaarheid’ door aan vier knoppen te draaien.

Een VUCA world.

In bijna elke marketingpresentatie komen we toch minimaal eenmaal het acroniem ‘VUCA World’ tegen: ‘Volatile, Uncertain, Complex en Ambiguous’. Er is dan ook een sterke behoefte aan houvast, aan reductie van complexiteit en het vergroten van de bewegelijkheid van organisaties. Ook marketeers zoeken antwoorden op die ‘VUCA World’. Als respons is er een forse toename te zien in het aantal organisaties die ‘Agility’ omarmen. Marketeers worden dan ook in toenemende mate onderdeel van Agile werkende teams waarbij de specifieke rol en toegevoegde waarde van marketeers binnen organisaties kan vervagen als gevolg van de overmatige aandacht op het blind toepassen van Agile tooling: de ‘Agilityfication’ van marketing. De vraag is dan ook of Agile werken voldoende is om organisaties extreem marktgericht te krijgen of dat er meer nodig is.

De uitdaging voor marketeers: structuur en visie bieden aan Agility.

De uitdaging voor marketeers is niet alleen het gezamenlijk met anderen binnen de organisatie vergroten van de bewegelijkheid van de organisatie, maar tevens het creëren van een zorgvuldige balans tussen die Agility en het realiseren van strategische voorspelbaarheid. Strategische voorspelbaarheid voor klanten, ‘stakeholders’ en voor de eigen mensen binnen de organisatie. Ik zie op z’n minst vier knoppen waaraan gedraaid moet worden om een goede balans te realiseren tussen het realiseren van bewegelijkheid en strategische voorspelbaarheid.

-1- Een strategisch kader bieden om ‘Agile off the Road’ te voorkomen.

Het zichtbaar ontsporen van Agile initiatieven in de veelheid en de relatieve onervarenheid van Agile teams, ondanks het introduceren van crossovers d.m.v. Tribes, Squads and Chapters komt geregeld voor in de praktijk. Ook zelfsturende Agile teams vragen om strategische helderheid, een heldere stip op de horizon en een uitdagende gezamenlijk ambitie. In mijn ogen gaat het dan ook om het creëren van bewegelijkheid binnen een helder strategisch kader. Dat kun je -in lijn met de grondprincipes van Agile werken-prima realiseren door bijvoorbeeld strategische scenario’s op te bouwen en daaruit strategische kaders te destilleren.

-2- Een heldere veranderaanpak om ‘Agile Confusion’ te voorkomen.

De bewegelijkheid en responsiviteit vergroten is maar een van de elementen in de noodzakelijke verandering in organisaties. Initiatieven kunnen immers alle kanten opgaan en hun doel voorbijschieten als er geen heldere visie op veranderen is. Een verandervisie en aanpak die helderheid schept hoe initiatieven elkaar gaan versterken. Het denken en handelen vanuit het merk, gecombineerd met kennis van en ervaring in verandermanagement, kan hierbij een stevig ankerpunt vormen om verwarring te voorkomen.

-3- ‘Agile Drift About’ weer in goede banen leiden.

Snelle en leuke initiatieven ontwikkelen is niet altijd hetzelfde als slim en consistent inspelen op trends. Je kunt immers ook te snel op iets inspringen waarvan je denkt dat dit speelt en dit weer snel uit de markt moeten nemen. Consistentie in het systematisch slim vertalen van trends naar de impact op bestaande en te ontwikkelen concepten en businessmodellen is gewoon een vak. Een vak dat de meeste marketeers in de vingers (moeten) hebben.

-4-‘Middle of the Road Agility’ voorkomen.

Agile teams bestaan uit meerdere disciplines die gezamenlijk aan een sprint werken. Daarbij hoort snelle gezamenlijke beeldvorming en besluitvorming met stand-up meetings rond scrumboards. De dynamiek die daardoor ontstaat, zorgt er bij definitie echter voor dat besluitvorming tendeert naar het midden en resulteert in voor iedereen begrijpelijke initiatieven. Teams werken zo patroonbevestigend, terwijl het een van de uitdagingen voor marketeers is om patroondoorbrekend te denken en te werken. Aan gezamenlijk patroondoorbrekend denken in Agile teams moet dus expliciet aandacht worden geschonken om dit systematisch van de grond te krijgen.

-5- ‘Agilityfication’ van marketing.

I

In de praktijk zien we behoorlijk wat marketeers die in Agile werkende omgevingen worstelen met de meerwaarde van marketing. Het mooie van Agile werken is dat teamleden elkaar beter begrijpen, er sneller kan worden geacteerd en dat klantfocus niet meer een exclusieve marketingissue, maar een gezamenlijke uitdaging vormt voor Agile teams. Marketeers kunnen hun meerwaarde in Agile teams fors vergroten door aan vier knoppen te draaien: zorg voor een strategisch kader, realiseer een visie op veranderen, houd trends als ankerpunt en zorg voor systematisch patroondoorbrekend denken.

Dit artikel is tevens op 28 maart 2019 in het marketing vakblad Adformatie verschenen in de serie “Brandende kwesties” door Registermarketeers.

Agilityfication in de Adformatie


32 weergaven0 opmerkingen
bottom of page