top of page
Zoeken
  • Frank N.M. Groot

De 9 essentiële vragen voor écht succesvolle Innovatie.


Decision Makers zetten in 2014 innovatie weer als nummer 1 op hun agenda.

In het jaarlijks terugkerende en recent gepubliceerde onderzoek van het management opleidingscentrum de Baak onder eindbeslissers blijkt dit jaar een zeer sterke toename in de aandacht voor de echte vernieuwingsvraagstukken: innoveren is dan ook absoluut top of mind in de agenda voor 2014 en volgende jaren van Decision Makers. Bij het organiseren van die innovatie staat volgens dit onderzoek het outside-in denken vanuit de klant centraal. Door de toenemende mate van marktturbulentie verwacht ook meer dan 80 procent het bestaande businessmodel aan te moeten passen. Het lijkt dus dat de meeste organisaties de fase van krimpen en reduceren nu achter zich laten en serieus gaan inzetten op strategische vernieuwing en innoveren. Tot zover de onderzoekresultaten van de Baak.

Maar dan komt de interessante vraag hoe je innovatie op een patroondoorbrekende en innovatieve manier organiseert en inzet. De grootste uitdaging is immers om ook de aanpak van innovatie zelf op een vernieuwende en goed doordachte manier vorm te geven en dus niet terug te grijpen op het meest gebruikelijke denken en handelen vanuit de bestaande organisatie. Want ook met een onderwerp als innovatie zijn wij geneigd om onbewust terug te grijpen op de vertrouwde denkpatronen. De beschikbaarheidsvalkuil speelt ons ook hier parten: wat gemakkelijk beschikbaar is, beïnvloedt onbewust onze beslissingen in zeer sterke mate. De manier van denken en organiseren binnen de (be)staande organisatie is echter niet per definitie de juiste manier als we innovatie succesvol willen organiseren. Wat zijn dan de te beantwoorden essentiële vragen? Goed doordachte en doorleefde antwoorden op de volgende 9 vragen zijn voor een succesvolle aanpak van innovatie van groot belang:

  1. Hoe kunnen wij de rol van innovatie binnen de organisatie helder positioneren? Wat past binnen het DNA van de eigen organisatie? Alleen een innovatierol die naadloos past bij het eigen organisatie DNA kan immers succesvol worden.

  2. Welke aandachtsgebieden heeft innovatie eigenlijk? Wat doet innovatie nu eigenlijk wel en niet t.o.v. de (be)staande organisatie? Waar organiseer je wat?

  3. Hoe gaan wij de samenstelling van eventueel vaste innovatieteams en de projectteams bepalen? Hoe richten wij dit in, hoe gaan wij daarmee om?

  4. De organisatie-inrichting: de plek en de logische koppelingen binnen de organisatie. Waar gepositioneerd en gekoppeld aan wie en wat binnen de top?

  5. Welke veranderaanpak kiezen wij als leidraad: is innoveren veranderen binnen of juist naast de (be)staande organisatie? Welke veranderaanpak kiezen wij?

  6. Welke procesaanpak voor de innovatie-initiatieven kiezen wij? Een vaste en gestandaardiseerde aanpak of juist maximaal flexibel?

  7. Welke innovatie portfolio brengen wij in kaart? Welke aanpak kiezen wij om daarmee om te gaan? Welke keuzes maken wij en op basis waarvan eigenlijk?

  8. Hoe regelen wij de ’ Metrics’ in om innovatie te volgen: hoe volgen en beoordelen wij de innovatie-initiatieven?

  9. Welke vertrekpunt en welke (breed gedeelde) ambitie kiezen wij als krachtig en aansprekend ankerpunt voor initiatieven op het gebied van innovatie?

Vragen die, blijkt uit de praktijk, zeker niet gemakkelijk zijn te beantwoorden en ook zeker niet te gemakkelijk genomen moeten worden. Het kost en verdient dan ook tijd en moeite: tijd en moeite die zich later dubbel en dwars terugbetaalt. De vragen krijg je als Decision Makers immers hoe dan ook te beantwoorden: óf vooraf in een goed doordachte en coherente samenhang óf tijdens de rit als geïsoleerde vragen die ad-hoc in een te kort tijdsbestek moeten worden beantwoordt. Innoveren moet je dan ook gewoon organiseren door consequent naar coherente antwoorden te zoeken op de 9 essentiële vragen die bepalend zijn voor succes op het gebied van innovatie!

Klik hieronder op een link voor nog meer informatie over de Vision>Decision aanpak van innoveren in organisaties:

White paper Businessmodel Innovation

Onze diensten op het gebied van Game-Changing Innovation.

#innovatie #breinkennis

788 weergaven0 opmerkingen
bottom of page