top of page
Zoeken
  • Frank N.M. Groot

Innovatiever worden? Stel eens een paar naïeve vragen!

Bijgewerkt op: 9 jan. 2020


Het vermogen om goede vragen te stellen aan de mensen in de organisatie blijkt een van de meest onderscheidende kwaliteiten te zijn die leiders bezitten van organisaties die in de top voorkomen van het INSEAD onderzoek “The world’s Most Innovative Companies” door Hal Gregersen (hoogleraar innovatie en leiderschap aan INSEAD).

Het gaat dan om provocatieve en diepgaande vragen zonder vooringenomenheid en zonder dat de leider het antwoord al weet of denkt te weten. Het stellen van dit soort vragen lijkt dan ook op de essentie van de ‘Appreciative Inquiry’ methode. Een aanpak voor organisatieverandering waarbij mensen samen onderzoeken wat er werkt in plaats van wat er verkeerd gaat aan de hand van waarderende, onderzoekende vragen: wat kunnen wij hier leren t.o.v. wat gaat hier fout?

In essentie gaat het bij het kunnen stellen van waarderende, onderzoekende vragen om het bewust en tijdelijk ter zijde stellen van oordeelsvorming. Een vaardigheid die managers echter zorgvuldig aangeleerd hebben, als manager ben je immers aangenomen en getraind in het snel beoordelen van een situatie en het op basis daarvan nemen van een zorgvuldige beslissing. Maar dat helpt echter niet altijd om patroondoorbrekende richtingen in beeld te brengen. Uitstel van oordeel in combinatie met het stellen van waarderende en lerende in plaats van (be-)oordelende vragen is een uitstekend middel om een open klimaat te creëren waarin de minder voor de hand liggende oplossingen in beeld komen en de vaste patronen doorbroken kunnen worden: een eigenschap van innovatieve teams en organisaties.

De top innovatieve companies 2013 kun je hier terugvinden door op deze link te klikken.

#besluitvorming #effectievebesluitvorming #innovatie

35 weergaven0 opmerkingen
bottom of page